REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
MPSV-2022/46046-224/2

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MPSV-2022/46046-224/2

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Chcete pracovat v sociálních službách nebo jste už zaměstnanec a chybí Vám správné vzdělání?
 • Vykonáváte nebo budete vykonávat odbornou činnost dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb.?
 • Potřebujete si doplnit odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách v platném znění?
 • Je Vám více jak 18 let, máte min. základní vzdělání, jste zdravotně způsobilý a trestně bezúhonný?

CO SE V KURZU NAUČÍTE

 • Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Vás naučí, jak pečovat a zacházet s lidmi se specifickými potřebami, seniory a s lidmi s těžkým mentálním a zdravotním postižením i kombinovanými vadami.
 • Naučíte se základy první pomoci a zacházení s invalidním vozíkem.
 • Seznámíme Vás se základy psychologie, pedagogiky, etiky a práva.
 • Dozvíte se, jak se zachovat v krizových situacích

ROZSAH KURZU

 • 96 hodin teoretické výuky
 • 64 hodin praxe

NÁPLŇ KURZU

 • BOZP a PO Etika výkonu prac. v soc. službách, lidská práva a důstojnost
 • Úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Sociální právní minimum, Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Základy prevence vzniku závislostí osob na soc. službě, Krizová intervence
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky vol. času 1, 2
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, která ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy péče o nemocné, zákl. hyg., úvod do problematiky psychosociální asp. chr. inf. onemocnění 1 a 2
 • Základy ochrany zdraví při práci (První pomoc), Základy výuky péče o domácnost, Zkoušky + předání dokumentů

ZPŮSOB UKONČENÍ

 • Po absolvováním tohoto rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách získáte oficiální osvědčení s akreditačním číslem vydaným MPSV ČR s celostátní platností. Tento certifikát Vám umožní vykonávat tyto činnosti:
 • přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb,
 • základní výchovnou nepedagogickou činnost ,
 • pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

TERMÍN KURZU: 15. 2. 2023 do 30. 3. 2023

MÍSTO: U Kuchyňky 180/2,  674 01  Třebíč

01. 11. 2022
Jedním z našich produktů je Datarios, který automatizuje práci s doklady. Přečtěte si, jak firma Zebra Systems odbourala rutinní práci a ušetřila spoustu času i peněz.
30. 09. 2022
Vedle dvou hlavních činností se firma zabývala implementací obchodních, prodejních a e-shopových systémů. A jak chcete nabízet e-shop, když si nedokážete vyzkoušet, jak reálně funguje?
05. 09. 2022
Již je to nějaký čas, kdy spatřil světlo světa náš projekt Datarios a s ním i jeho webové stránky. Od té doby se projekt neuvěřitelně posunul, má spoustu nových funkcí a jeho služby využívají klienti napříč různými obory. To bylo impulsem pro inovaci webových stránek. 
14. 08. 2022
Milovníci čápů. Pomalu ale jistě se prázdniny chýlí ke svému konci a brzy děti zasednou do školních lavic. Pro nás to znamená, že se ve stejném čase naši čápi vydají na dlouhou cestu do teplých krajin.
14. 07. 2022
V dubnu proběhlo papírové sloučení společnosti K-system.CZ a Falco Computer. Administrativa je za námi a nastal čas pro první společné setkání.
15. 06. 2022
V minulosti jsme dostali podnět k vytvoření webových stránek pro jeden pražský sportovní svaz. Během realizace jsme nasbírali mnoho zkušeností a poznali funkce a procesy, které se ve sportovních svazech a klubech využívají.
10. 06. 2022
Projekt Čápi Třebíč vznikl v souladu s novým brandem sportovní prodejny Fly stork v Třebíči. Prodejna je neodmyslitelně spojena s komínem, na kterém se čapí hnízdo nachází již více než 10 let.
01. 04. 2022
Uplynulý rok byl u nás plný změn. Kromě rozšíření obchodu se sportovním zbožím Flystork a vývojového boomu v Datariosu se nám naskytla příležitost, která se jen těžko odmítá.
Už 22 let nás posouvají výzvy našich klientů
22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

Zůstaňte v kontaktu

  S čím vám můžeme pomoci?
  Komu se máme ozvat?