Přední dodavatel vysokoprocentního vápence
pro odsíření hnědouhelných elektráren
#Implementace ERP
#IT služby
#Účetní služby
#Webové stránky
ERP, účetní služby
webové stránky a správa a servis HW
V čem pomohla změna IT systémů?

ERP

Společnost Lomy Mořina spol. s r. o. je společnost se specifickou výrobní činností, a to těžbou a prodejem vápence ze tří různých těžebních prostor. Při odvozu produktu nákladními automobily a železniční dopravou se vápenec váží pomocí vážního systému na jednotlivých pracovištích. Požadavkem jednatelů společnosti bylo, aby se údaje z vážního systému online přenášely do ERP. Vzhledem k tomuto jedinečnému mechanismu jsme zvolili ERP Money S5, který je postavený tak, aby se na základě jedinečného čísla kontraktu, které má přidělený každý odběratel, přenášel do ERP dodací list každého odvozu produktu. Celý proces je zautomatizovaný a fakturantka společnosti označí dodací listy za určené období a přenese do vydané faktury. Firma má rozsáhlé sklady náhradních dílů a spotřebního materiálu, jehož příjem i výdej je řešen pomocí mobilních čteček čárových kódů, okamžitě se přenášející do Money S5.

Vedle běžných účetních procesů jsme v Money S5 nainstalovali modul Docházka, který sleduje a vyhodnocuje pohyb zaměstnanců. V neposlední řadě jsme zprovoznili modul Workflow, který zautomatizoval sledování, řízení a schvalování firemních dokumentů

Účetní a daňové služby

Po implementaci ERP jsme v rámci naší spolupráce převzali i veškeré záležitosti týkající se účetní agendy.  Staráme se o vedení účetnictví, včetně účetních závěrek, přiznání DPH a DPPO, chystáme podklady pro audit a vedeme mzdovou agendu a evidenci majetku.

Pokladní systémy

Společnost má svoji kantýnu, kde prodává převážně potraviny. V rámci sjednocení systémů jsme nainstalovali POS Online – pokladní systém, který je centrálně veden v Money S5 včetně nastavení a provozu EET.

Webové stránky

Rychlejší, přehlednější a modernější web pro společnost Lomy Mořina, to byl požadavek vedení společnosti. Důvodem ke změně byl zastaralý a neresponzivní design.

Důraz při tvorbě byl kladen na přehlednost a jednoduchost respektující grafickou podobu a funkcionalitu. Ve struktuře webu byly vytvořeny nové záložky s množstvím informací o činnosti společnosti, ale také o vedlejších službách, zejména týkající se již nefunkčního lomu Velká Amerika. Návštěvník získá informace o historii, geologii, péči o životní prostředí nebo třeba sanaci a rekultivaci po odtěžení.

Věříme, že obsah a množství fotografií uspokojí zejména koncové uživatele, ale obohatí i profesionály hledající nové informace v oblasti těžby kamene.

Správa a servis HW a sítě

Na základě celkové modernizace jsme se ujali i správy informačních technologií:

  • instalace a konfigurace lokálních stanic uživatelů,
  • konfigurace prostředí Office 365 a migrace emailových schránek do cloudu,
  • konfigurace a instalace lokálních serverů do Hyper-V a nasazení pravidelných monitorovaných záloh,
  • zprovoznění docházkového systému pomocí čipů na centrále a dalších 3 externích pobočkách se sběrem dat do ERP Money S5,
  • instalace a konfigurace sítě pro firemní přístup a pro externí návštěvníky
2019 rok kdy jsme přešli na nový systém a jsme všichni spokojeni
Co o nás řekl pan jednatel

Již delší dobu nás v naší společnosti trápila zastaralost našeho původního informačního systému. Problém byl zejména v nepropojenosti systémů a naši zaměstnanci museli tvořit velké množství excelových tabulek, abychom měli všechny procesy správně nastavené a zvládnuté.

Věděli jsme, že chceme nový informační systém od tuzemského výrobce, u něhož jsme předpokládali znalost naší legislativy. Oslovili jsme společnost, která implementuje ERP systém Money S5 od českého výrobce.

Po úvodní analýze a nastínění současného problému v naší společnosti jsme se domluvili na spolupráci. Implementaci jsme spustili na podzim roku 2018. Money S5 se podařilo nasadit za tři měsíce, včetně analýzy a v lednu 2019 jsme začali systém používat.

Oceňuji to, že se podařilo zprovoznit online přenos dat z vážního systému, bez problémů funguje EET pokladna v kantýně, která je centrálně vedena také v Money S5. Další procesy jako je modul Docházka a Workflow nám zprůhlednily přehled jak o pohybu zaměstnanců, tak dokumentů.

Za celou dobu implementace jsme nezaznamenali žádný větší problém, který by náš dodavatel okamžitě nevyřešil. Současní zaměstnanci si systém oblíbili a ani v této oblasti nemáme žádné negativní reakce.

Radim Lex
jednatel
#Implementace ERP
#IT služby
#Online prodej
#Vývoj aplikací
#Webové stránky
#Implementace ERP
#Účetní služby
#Vývoj aplikací
#Vzdělávání
#Implementace ERP
#IT služby
#Online prodej
Už 22 let nás posouvají výzvy našich klientů
22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

Zůstaňte v kontaktu

    S čím vám můžeme pomoci?
    Komu se máme ozvat?