Komplexní služby v oblasti zpracování vedlejších energetických produktů
#Implementace ERP
#Účetní služby
#Vývoj aplikací
#Vzdělávání
Implementace ERP systému Money S5
Moduly pro personalistiku. Outsorsing účetnictví.
S čím nám nové moduly pomohly?

ERP systém Money S5

Protože se společnost ČEZ Energetické produkty s. r. o. prezentuje jako moderní a zákaznicky orientovaná, pro svoji činnost si zvolila i moderní nástroje. Jedním z nich je i ERP systém Money S5, který firmě poskytuje propracovaný systém, který zahrnuje mnoho modulů. Ve standartním provedení to jsou moduly účetnictví, skladová evidence, objednávky, evidence výroby apod. Ale současně využívají i moduly, vytvořené přesně na míru jejich podnikatelské činnosti, jako je Docházkový systém, Evidence došlé pošty, Evidence školení pro zaměstnance a systém Workflow na řízení a správu firemních dokumentů. Součástí implementace bylo i spuštění mzdového a personálního systému Vema, který efektivně zajišťuje agendu.

Účetní služby a školení

V rámci naší spolupráci jsme pro firmu ČEZ Energetické produkty s. r. o. účetní kanceláří. Staráme se o vedení účetnictví, včetně účetních závěrek, přiznání DPH a DPPO, chystáme podklady pro audit a vedeme mzdovou agendu pro téměř 700 zaměstnanců.

Během implementace ERP Money S5 do společnosti probíhala souběžně i školení zaměstnanců, aby mohli co nejefektivněji systém využívat. A protože nastávají stále nové procesy, vyvíjí se moduly, sjednocují se postupy a digitalizuje se agenda, tak i uživatelé software jsou důkladně a pravidelně školeni.

Splněné cíle

  • Bezproblémové zavedení informačního systému do společnosti s následným využíváním mnoha jeho funkcí
  • Uživatelsky příjemné ovládání pro zaměstnanci, kteří v systému pracují
  • U personální agendy využívání modulů Docházky, Školení a ostatních funkcí, díky kterým jsou data přesná a nemusí je hlídat lidský faktor
  • Vedoucí jednotlivých oddělení sledují svá střediska přes agendy evidence výkazů práce a evidence výroby na základě kterých vyhodnocují jednotlivá oddělení
  • Jednoduché plánování rozpočtů pro budoucí zakázky
  • Bezproblémové vedení účetnictví včetně mzdové agendy

 

750 zaměstnanců využívá modul docházky
Jak vypadá modul docházka?
Názor výkonného ředitele na spolupráci?

Již na počátku našeho podnikání v tomto oboru jsme si stanovili vysoké cíle, které bychom chtěli splnit. K těmto našim cílům jsme potřebovali kvalitní nástroje a jedním z nich byl i ERP systém. Náš výběr nakonec padl na ERP Money S5 a postupem času se ukázalo, že to byla správná volba. Implementace proběhla bez problémů a mohu říci, že za celou dobu používání jsme nezaznamenali žádný větší problém. Samozřejmě za to vděčíme našemu dodavateli, který je nám vždy připraven a ochoten pomoci.  Během doby používání jsme zjistili, že bychom chtěli využívat některé další funkce, které se dají k systému doplnit. Po poradě s naším dodavatelem jsme se ujistili, že je možné do Money S5 naprogramovat téměř cokoliv a této možnosti jsme již několikrát využili. Používáme nové moduly Docházka, Evidence školení apod. Mohu konstatovat, že díky Money S5 ušetří naši zaměstnanci spoustu času a data, která ze systému získáváme jsou dokonalá a ukazují nám správné výsledky naší činnosti ve všech provozovnách.

Pavel Šléška
generální ředitel
Modul docházky nám výrazně pomáhá vytvořit měsíční přehledy pro tvorbu mezd.
Přečtěte si další zkušenosti našich klientů.
Již 22 let vám pomáháme budovat byznys.
Co o nás říkáte?
#Vývoj aplikací
#Webové stránky
#Implementace ERP
#IT služby
#Online prodej
#Implementace ERP
#IT služby
#Účetní služby
#Webové stránky
Už 22 let nás posouvají výzvy našich klientů
22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

22
let

zkušeností

200+

zákazníků

100+

ERP instalací

30+

ERP modulů

100+

aplikací a webů

Zůstaňte v kontaktu

    S čím vám můžeme pomoci?
    Komu se máme ozvat?