Základy práce s počítačem a správa souborů

Pro koho je kurz určen

Vstupní předpoklady

Co se v kurzu naučíte

Rozsah kurzu

Náplň kurzu

Kurz je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Uchazeč se naučí znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software. Výuka probíhá v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux.Součástí je i seznámení s HW a vysvětlení cizích slov a pojmů z oblasti počítačového prostředí:Tiskárna, myš, usb, wifi, modem, IP adresa

Způsob ukončení

Termín kurzu

Zavřít menu