Základy obsluhy osobního počítače

MSMT-1728/2018-1/70

Pro koho je kurz určen

Pro začátečníky, kteří se potřebují naučit pracovat s počítačem.

Pro všechny, kteří si chtějí zopakovat, doplnit a procvičit své znalosti práce s počítačem.

Vstupní předpoklady

věk nad 18 let

ukončené základní vzdělání

Co se v kurzu naučíte

Zvýšíte si počítačovou gramotnost pro všechny kancelářské a technické profese.

Je kladen velký důraz na procvičování získaných znalostí na praktických příkladech, aby si účastníci novou látku zažili a v praxi s ní neměli potíže.

Rozsah kurzu

80 hodin teoretické výuky

Náplň kurzu

 
  • Seznámení se s počítačem - teorie, obsluha, zapojení PC sestavy
  • MS Windows
  • MS Word - tvorba dokumentů, psaní textu, vkládání obrázků, formátování, kontrola pravopisu…
  • MS Excel - tvorba tabulek, filtrování dat, tvorba grafů, vkládání jednoduchých vzorců….
  • Internet a e-mailová pošta
  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Způsob ukončení

Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.
Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu