Účetnictví
(s využitím výpočetní techniky)

MSMT-18373/2017-1/413

Pro koho je kurz určen

Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti účetnictví.

Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí svoje znalosti zdokonalit.

Všem, kteří chtějí získat oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Vstupní předpoklady

věk nad 18 let

ukončené středoškolské vzdělání

Co se v kurzu naučíte

Znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo profese v dalších ekonomických oborech.

Naučíte se rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí.

Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Seznámíte se se základy daňového systému.

Je kladen velký důraz na procvičování získaných znalostí na praktických příkladech, aby si účastníci novou látku zažili a v praxi s ní neměli potíže.

Rozsah kurzu

140 hodin teoretické výuky

Náplň kurzu

  • Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy.
  • Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů.
  • Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih.
  • Účtování s využitím výpočetní techniky.
  • BOZP.

Způsob ukončení

Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu