REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ (S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY)

MSMT-18373/2017-1/413

Pro koho je kurz určen

 • Rekvalifikační kurz je určen nejen pro začátečníky ale i pro ty, co už něco znají
 • a chtějí si své znalosti osvěžit nebo zdokonalit.
 • Absolvováním tohoto rekvalifikačního kurzu účetnictví získáte oficiální osvědčení
 • s akreditačním číslem vydané MŠMT ČR s celostátní platností a tím se Vám výrazně zvýší uplatnění na trhu práce.

Vstupní předpoklady

 • nejméně 18 let
 • základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

Co se v kurzu naučíte

 • Po absolvování rekvalifikačního kurzu účetnictví budete schopni vést účetnictví pro malé a střední firmy.
 • Náplní je také ukázka názorných příkladů, na kterých si probíranou látku procvičíte.
 • Nejdůležitější je však účetnictví pochopit a to u nás, když budete chtít, zvládnete.

Rozsah kurzu

 • 160 hodin teorie

Náplň kurzu

 • Právní úprava účetnictví, doklady, Rozvaha, účty, Rozvahové a výsledkové účty
 • Postup účetních prací, finanční účty, Syntetická a analytická evidence, krátkodobý finanční majetek
 • Krátkodobý finanční majetek, daň z přidané hodnoty,
 • Oceňování a evidence zásob, materiál, Zásoby – účetní uzávěrka
 • Zásoby: FIFO, Ø, Zboží, zásoby vlastní činnosti, způsob B, Dlouhodobý majetek, Daňové a účetní odpisy
 • Majetková agenda, Technické zhodnocení DM, výrobky, Vyřazení dl. majetku, mzdy
 • Zálohy, pokladna a závazky v cizí měně,
 • Majetek a závazky v cizí měně, náklady a výnosy, Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Leasing, Účetní uzávěrka
 
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE TYTO PŘEDMĚTY
 • BOZP  (1 hodina)
 • Legislativní úprava účetnictví v ČR a navazující právní předpisy  (10 hodin)
 • Účetní metody a postupy účtování při vedení  (89 hodin)
 • tzv. podvojného účetnictví podnikatelů
 • Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih  (20 hodin)
 • Využití výpočetní techniky  (40 hodin)

Způsob ukončení

 • Po absolvováním rekvalifikačního kurzu účetnictví získáte oficiální osvědčení s akreditivním číslem vydaném MŠMT ČR s celostátní platností a zvýšíte se tak Vaši cenu na trhu práce.

Termín kurzu

 • Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni
Zavřít menu