ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

 

Webová stránka:www.cezep.cz
Obor činnosti:energetika
Město:Praha (Hostivice), elektrárny skupiny ČEZ
Počet uživatelů:40
Ostrý provoz od roku:2008
Počet zaměstnanců:700
Roční obrat (v tis. Kč):958 617

 

ERP systém Money S5

Protože se společnost ČEZ Energetické produkty s. r. o. prezentuje jako moderní a zákaznicky orientovaná, pro svoji činnost si zvolila i moderní nástroje. Jedním z nich je i ERP systém Money S5, který firmě poskytuje propracovaný systém, který zahrnuje mnoho modulů. Ve standartním provedení to jsou moduly účetnictví, skladová evidence, objednávky, evidence výroby apod. Ale současně využívají i moduly, vytvořené přesně na míru jejich podnikatelské činnosti, jako je Docházkový systém, Evidence došlé pošty, Evidence školení pro zaměstnance a systém Workflow na řízení a správu firemních dokumentů. Součástí implementace bylo i spuštění mzdového a personálního systému Vema, který efektivně zajišťuje agendu pro téměř 700 zaměstnanců.

Školení, projekty, vzdělávání

V rámci implementace probíhala a v různých časových horizontech stále probíhá školení systému, jejich jednotlivých částí, novinek, modulů a sjednocování postupů při práci s daty.

Účetní a daňové služby

V rámci naší spolupráci jsme pro firmu ČEZ Energetické produkty s. r. o. účetní kanceláří. Staráme se o vedení účetnictví, včetně účetních závěrek, přiznání DPH a DPPO, chystáme podklady pro audit a vedeme mzdovou agendu.

Splněné cíle

  • Bezproblémové zavedení informačního systému do společnosti s následným využíváním mnoha jeho funkcí
  • Uživatelsky příjemné ovládání pro zaměstnanci, kteří v systému pracují
  • U personální agendy využívání modulů Docházky, Školení a ostatních funkcí, díky kterým jsou data přesná a nemusí je hlídat lidský faktor
  • Vedoucí jednotlivých oddělení sledují svá střediska přes agendy evidence výkazů práce a evidence výroby na základě kterých vyhodnocují jednotlivá oddělení
  • Jednoduché plánování rozpočtů pro budoucí zakázky
  • Bezproblémové vedení účetnictví včetně mzdové agendy

Řekli o nás:

Již na počátku našeho podnikání v tomto oboru jsme si stanovili vysoké cíle, které bychom chtěli splnit. K těmto našim cílům jsme potřebovali kvalitní nástroje a jedním z nich byl i ERP systém. Náš výběr nakonec padl na ERP Money S5 a postupem času se ukázalo, že to byla správná volba. Implementace proběhla bez problémů a mohu říci, že za celou dobu používání jsme nezaznamenali žádný větší problém. Samozřejmě za to vděčíme našemu dodavateli, který je nám vždy připraven a ochoten pomoci.  Během doby používání jsme zjistili, že bychom chtěli využívat některé další funkce, které se dají k systému doplnit. Po poradě s naším dodavatelem jsme se ujistili, že je možné do Money S5 naprogramovat téměř cokoliv a této možnosti jsme již několikrát využili. Používáme nové moduly Docházka, Evidence školení apod. Mohu konstatovat, že díky Money S5 ušetří naši zaměstnanci spoustu času a data, která ze systému získáváme jsou dokonalá a ukazují nám správné výsledky naší činnosti ve všech provozovnách.

Pavel Šléška, generální ředitel