Agrokop CZ, a. s.

Webové stránky

Pro firmu, která se věnuje obchodu v oblasti zemědělství a lesnictví jsme vytvořili nové webové stránky. Původní web byl zastaralý a administrace v něm byla složitá a těžko uchopitelná. Proto jsme navrhli stránky zcela nové, postavené na řešení WordPress, ale rozšířené o další moduly.

Společnost obchoduje s mnoha produkty a musí zveřejňovat bezpečnostní listy. Požadavkem vedení bylo, aby si mohli bezpečnostní listy samy přidávat, měnit nebo odebírat. Stejná situace je s ceníky, které se mění i několikrát do roka. Vytvořili jsme web, kde je administrace v těchto oblastech velice jednoduchá a dokáže si s ní poradit každý běžný uživatel internetu.

Samotný design je navržený tak, aby byl přehledný a jednotlivé produkty byly dobře dohledatelné. Nezapomněli jsme ani na responzivitu, webové stránky jsou přístupné a dobře čitelné z jakéhokoliv zařízení. Jsme přesvědčeni, že každý návštěvník se na webu bude rychle orientovat a najde si zde svůj produkt.

Více na: http://www.agrokop.cz

Zavřít menu