Příprava teplých pokrmů

MSMT-35826/2016-1/775

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o gastronomii a této činnosti by se chtěl věnovat profesionálně.

Vstupní předpoklady

ukončené základní vzdělání

dosažení věku 18 let

potvrzení zdravotní způsobilosti ke kurzu

zdravotní průkaz pro práci v potravinářstv

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném v náplni kurzu.

Rozsah kurzu

80 hodin teorie a 90 hodin praxe

Náplň kurzu

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení k přípravě pokrmů.
 • Přejímka potravinářských surovin.
 • Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.
 • Příprava surovin pro výrobu jídel.
 • Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracování.
 • Příprava teplých pokrmů podle receptur.
 • Charakteristika dietního stravování.
 • Regenerace pokrmů.
 • Zpracování a úprava polotovarů.
 • Příprava a pečení moučníků.
 • Příprava teplých nápojů.
 • Nakládání s inventářem.
 • Skladování potravinářských surovin.
 • Obsluha technologických zařízení v provozu.
 • Organizování práce v gastronomickém provozu.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů.
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou, podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu