Příprava pokrmů studené kuchyně

MSMT-35826/2016-1/775

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o gastronomii a této činnosti by se chtěl věnovat profesionálně.

Vstupní předpoklady

ukončené základní vzdělání

dosažení věku 18 let

zdravotní způsobilost ke kurzu

zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném v náplni kurzu.

Rozsah kurzu

40 hodin teorie a 40 hodin praxe

Náplň kurzu

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízeník přípravě pokrmů.
 • Přejímka potravinářských surovin.
 • Příprava surovin pro výrobu jídel.
 • Příprava produktů běžné studené kuchyně.
 • Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti.
 • Zpracování a úprava polotovarů.
 • Nakládání s inventářem.
 • Skladování potravinářských surovin.
 • Obsluha technologických zařízení v provozu.
 • Organizování práce v gastronomickém provozu.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů.
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou, podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu