Mzdové účetnictví
(s využitím výpočetní techniky)

MSMT-4573/2017-1/132

Pro koho je kurz určen

Pro začátečníky, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce nebo získat dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a základu personalistiky.

Zájemcům, kteří si chtějí svoje znalosti oživit po dlouhé přestávce nebo si chtějí svoje znalosti zdokonalit.

Všem, kteří chtějí získat oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Vstupní předpoklady

nejméně 18 let

ukončené středoškolské vzdělání

Co se v kurzu naučíte

Kurz je koncipován tak, aby absolvent uměl komplexně vést mzdové účetnictví pro malé a střední firmy.

Naučíte se základy personalistiky zaměřené převážně na zákoník práce.

Je kladen velký důraz na procvičování získaných znalostí na praktických příkladech, aby si účastníci novou látku zažili a v praxi s ní neměli potíže.

Rozsah kurzu

120 hodin teoretické výuky

Náplň kurzu

 • Mzda a odměňování.
 • Cestovní a jiné náhrady a požitky.
 • Průměrný výdělek.
 • Hrubá mzda, srážky ze mzdy.
 • Daň ze závislé činnosti.
 • Zdravotní a sociální pojištění.
 • Pracovněprávní problematika.
 • Pracovní poměr.
 • Dohody mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba, přestávky v práci.
 • Dovolená na zotavenou.
 • Překážky v práci.
 • Povinnosti k ÚP, zaměstnanci ze zahraničí a EU.
 • Pracovní úrazy.
 • BOZP.

Způsob ukončení

Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.

Můžete použít jako jeden z podkladů pro získání živnostenského oprávnění pro profesi mzdové účetní.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu