Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

MPSV-2018/2024-224/3

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen pro zaměstnance sociálních služeb nebo pro uchazeče o zaměstnání, kteří v sociálních službách vykonávají nebo budou vykonávat odbornou činnosti dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. Nebo pro ty, kteří si potřebují doplnit odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách v platném znění.

Vstupní předpoklady

nejméně 18 let

základní vzdělání

zdravotní způsobilost

trestní bezúhonnost

Co se v kurzu naučíte

V kurzu vás naučíme, jak pečovat a zacházet s lidmi se specifickými potřebami, seniory a s lidmi s těžkým mentálním a zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Naučíte se základy první pomoci, zacházení s invalidním vozíkem, poznáte formy verbální a neverbální komunikace, základy psychologie, pedagogiky, etiky a práva. Dozvíte se, jak se zachovat v krizových situacích a budete umět v těchto situacích profesionálně zasahovat.

Rozsah kurzu

96 hodin teorie a 64 hodin praxe

Náplň kurzu

 
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení.
 • Krizová intervence.
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času .
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění.
 • Základy výuky péče o domácnost.
 • Metody sociální práce.
 • Zákon o sociálních službách.
 • Sociálně právní minimum.
 • Sociální dávky.
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost.
 • Základy psychologie, psychopatologie, somatologie.
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace.
 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb.
 • Úvod (BOZP).
 • Základy ochrany zdraví.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli je platné i v zemích Evropské unie.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu