Implementace řešení

Na základě požadavku organizace komplexní implementace GDPR, nastavení směrnic a zavedení organizačních pravidel.

Vyhodnocení a prezentace zjištěných nálezů a návrh doporučení v organizaci.

  • Právní: úprava souhlasů a smluv, vnitřní směrnice apod.
  • Technická: určení systému zabezpečení, efektivní evidence zpracování dat
  • Organizační: určení odpovědných osob a procedur

 

Zavřít menu