GAP analýza

Souhrnná zpráva o GAP analýze obsahuje popis současného stavu v organizaci a identifikuje oblasti, kde je zapotřebí nastavit procesní změnu k dosažení souladu s nařízením GDPR.

Cílem je zjistit

  • Struktura shromažďování dat
  • Sběrné uzly osobních dat
  • Jak jsou data uchovávána a chráněna
  • Analýza postupů pro nakládání s papírovými dokumenty obsahujícími osobní údaje
  • Zjištění obsahu formulářů
  • Identifikace systémů, kde se s daty pracuje
  • Určení procesů, kde data figurují a jak jsou zpracovávány
  • Vazby a smlouvy třetích stran
  • Proces řízení incidentů
  • Návrhy a doporučení v případě nesouladu s nařízením
Zavřít menu