Florista

MSMT-15739/2016-1/408

Pro koho je kurz určen

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny i pro ty, kteří by se tomuto umění rádi věnovali profesionálně a potřebují splnit dílčí kvalifikaci.

Vstupní předpoklady

věk nad 18 let

ukončené základní vzdělání

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je získat základní teoretické i praktické znalosti z oboru floristika.

Dozvíte se vše o práci s květinami, jejich aranžování a vazbu.

Rozsah kurzu

40 hodin teorie a 60 hodin praxe

Náplň kurzu

  • Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin.
  • Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu.
  • Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívánív aranžování.
  • Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin.
  • Zhotovování vazačských výrobků.
  • Aranžování do nádob, zhotovení výrobku z živého i suchého materiálu.
  • Kalkulace vazačských i aranžérských výrobků.
  • Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží.
  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Způsob ukončení

Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání.

Můžete použít jako jeden z podkladů pro získání živnostenského oprávnění pro profesi florista.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu