Zakázka pro Lomy Mořina spol. s r. o. – implementace Money S5 a zbrusu nový web.

Konec roku je tu zanedlouho a co to znamená pro nás? Novou zakázku implementace informačního systému Money S5 do společnosti zabývající se výrobou kameniva.

Pokud se v budoucnu rozhodnete řešit změnu ERP systému, tak tento čas je při standardním účetním období nejvhodnější. Máme dostatek prostoru na migraci dat, přípravy nového hardware a proškolení zaměstnanců, kteří budou v systému pracovat.

Nový ERP systém přinese výrobnímu podniku zefektivnění provozu, sníží náklady a získá nový moderní a dostupný ERP systém, který poroste s firmou.

Účelem zakázky je implementace nového ERP, zavedení nových procesů, maximální propojení ekonomické a výrobní části, automatizaci, vzdálenou správu, … a v neposlední řadě novou webovou prezentaci.

Jsme připraveni udělat vše pro to, aby byl náš zákazník spojený a v systému se mu výborně pracovalo.

Zavřít menu