Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

MSMT-35976/2016-1/820

Pro koho je kurz určen

Máte rádi práci s dětmi, chcete změnu a po mateřské dovolené byste raději šla cestou péče o děti.

Je práce s dětmi Vaší srdcovou záležitostí, chcete se živit jako certifikovaná chůva, podnikat v oblasti péče o děti do 3 let věku, vést dětskou skupinu nebo minijesle?

Proto jsme pro Vás připravili rekvalifikační kurz “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”.

Kurz je rekvalifikačním kurzem s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vstupní předpoklady

věk nad 18 let

základní vzdělání

zdravotní způsobilost

trestní bezúhonnost

bez logopedické vady

Co se v kurzu naučíte

Seznámíte se s tím, jak nejlépe zajistit bezpečnost dětí včetně resuscitace a poskytnutí první pomoci.

Zajištění správné výživy, pohybové aktivity a vedení dětí k hygieně.

Naučíte se, jak zvládat agresivní a hyperaktivní děti.

Seznámíte se s platnou legislativou, vedení dětského kolektivu, požadavky na prostor apod.

Rozsah kurzu

66 hodin teorie a 94 hodin praxe

Náplň kurzu

 
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítětev praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítětek morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou, podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Informace přímo o zkoušce

Naše společnost je autorizovanou právnickou osobou (dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pro tuto profesních kvalifikací.

Dle tohoto zákona byla vytvořena Národní soustava kvalifikací (NSK). NSK je komplexní systém hodnocení a certifikace odborných kompetencí, který umožňuje certifikaci výsledků vzdělávání bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány.

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Kvalifikační standard obsahuje informace o tom, co má uchazeč umět, jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard uvádí, jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat (jaká je forma standardizované zkoušky).

Zkoušky realizují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

V případě potřeby lze zájemce o zkoušku také na tuto zkoušku připravit formou individuálního vzdělávání. Před zkouškou proběhne posouzení aktuálních znalostí zájemce a pokud jsou v některé oblasti nedostatečné, zájemce si je může doplnit buď formou samostudia nebo v rámci individuálního kurzu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky získá její absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Zavřít menu